Folder Vnútorné predpisy pre štúdium dokumenty

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnútorné predpisy pre štúdium dokumenty.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

NameCommentsEntered byDocument dateModifications
Display
Attachment
Zriaďovanie odborných komisií - smernica
03/12/2019
03/12/2019
Dohoda o praxi EN
02/06/2017
10/30/2018
Dohoda prevádzková prax
M. Granátová01/21/201310/30/2018
Smernica o pôsobnosti koordinátora pre ŠŠP
M. Granátová
09/11/2014
09/11/2014
Zásady realizácie BOZP pre študentov
01/21/2013
04/18/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.