Priečinok Uznávanie dokladov o vzdelaní dokumenty

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Uznávanie dokladov o vzdelaní dokumenty.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziť
Príloha
Uznanie dokladov súhrn celý v AJ
M. Granátová
28.07.2020
28.07.2020
Uznanie dokladov na VŠ v SR v AJ
15.07.202015.07.2020
Uznanie dokladov na VŠ v SR v SJ15.07.2020
15.07.2020
Bilaterálne dohody a štáty EHEAM. Granátová23.01.202006.07.2020
Bilaterálne dohody a štáty EHEA v AJ
24.02.2020
06.07.2020
Žiadosť v SJ a AJ
24.02.2020
06.07.2020
Žiadosť SJ 2020
M. Granátová
23.01.2020
06.07.2020
Uznanie dokladov na účely pokračovania v štúdiu
23.01.2020
23.01.2020
Informácia o konaní na SPUM. Granátová
23.01.2020
23.01.2020
Žiadosť o uznanie dokladov a rozhodnutie
M. Granátová
23.01.2020
23.01.2020


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.