Folder Oprava sociálnych zariadení v budove Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (KOVV)KOVV

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Oprava sociálnych zariadení v budove Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (KOVV)KOVV.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

Name
CommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Príloha č.1 Výkaz výmerA. Kentošová03/20/2018
03/21/2018
Príloha č.4 Čestné vyhlásenie
A. Kentošová
03/20/2018
03/20/2018
Príloha č.3 Návrh Zmluvy o dieloA. Kentošová
03/20/2018
03/20/2018
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
03/20/2018
03/20/2018
Výzva na predkladanie ponúkA. Kentošová03/20/2018
03/20/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.