Priečinok Ing. Gabriel Kuczman, PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Gabriel Kuczman, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10
11-14

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
príloha 11 rozhodnutie
19.11.201819.11.2018
výpis VR
19.11.2018
19.11.2018
skupina výstupovA. Matuškovičová
19.11.2018
19.11.2018
zoznam hlasujúcich
19.11.2018
19.11.2018
priloha 9stanovisko HK
A. Matuškovičová
08.11.2018
08.11.2018
Posudok VanekA. Matuškovičová
04.10.2018
04.10.2018
oznamenie
A. Matuškovičová
03.10.2018
03.10.2018
Priloha 8-stanovisko HK
A. Matuškovičová11.09.201811.09.2018
životopis
11.09.201811.09.2018
posudok Šarafin11.09.201811.09.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.