Folder Uchádzačom o štúdium

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Uchádzačom o štúdium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10 11

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Prihláška na III. stupeň vzdelávaniaI. Takáč02/25/201312/08/2013
Prihláška na II. stupeň štúdiaI. Takáč02/24/201312/08/2013
Poplatok za materiálne zabezpečenia prijímacieho konania III. stupeňI. Takáč02/08/201202/25/2013
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalársky stupeň štúdiaI. Takáč02/08/201202/24/2013
Vzor prihlášky bc.I. Takáč02/08/201202/24/2013
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na inžinierske štúdium v ak. r. 2012/2013I. Takáč02/08/201202/08/2012
Poplatok za materiálne zabezpečenia prijímacieho konaniaI. Takáč02/08/201202/08/2012
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na bakalárske štúdium v ak. r. 2012/2013I. Takáč02/08/201202/08/2012
Informácie pre uchádzačov o štúdium o možnostiach, ktoré ponúka fakultaI. Takáč02/08/201202/08/2012
Propagačný materiál pre uchádzačovI. Takáč02/08/201202/08/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.