Priečinok Uchádzačom o štúdium

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Uchádzačom o štúdium.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10

Názov
KomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Prihláška na III. stupeň vzdelávania
I. Takáč
25.02.2013
08.12.2013
Prihláška na II. stupeň štúdia
24.02.2013
08.12.2013
Poplatok za materiálne zabezpečenia prijímacieho konania III. stupeň
I. Takáč
08.02.2012
25.02.2013
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalársky stupeň štúdia
08.02.2012
24.02.2013
Vzor prihlášky bc.I. Takáč08.02.2012
24.02.2013
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na inžinierske štúdium v ak. r. 2012/2013
08.02.2012
08.02.2012
Poplatok za materiálne zabezpečenia prijímacieho konania
08.02.2012
08.02.2012
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na bakalárske štúdium v ak. r. 2012/2013
I. Takáč08.02.201208.02.2012
Informácie pre uchádzačov o štúdium o možnostiach, ktoré ponúka fakultaI. Takáč
08.02.2012
08.02.2012
Propagačný materiál pre uchádzačov
I. Takáč08.02.201208.02.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.