Priečinok Ing. Marián Tóth, PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Marián Tóth, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10 11

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
DekrétE. Kaliariková17.12.201817.12.2018
Prezenčná listina z VR FEM SPU v Nitre zo 4.12.2018E. Kaliariková05.12.201805.12.2018
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre zo 4.12.2018E. Kaliariková05.12.201805.12.2018
Návrh na udelenie titulu docentE. Kaliariková05.12.201805.12.2018
Oponentský posudok prof. KabátE. Kaliariková23.07.201823.07.2018
Oponentský posudok doc. RajčániováE. Kaliariková23.07.201823.07.2018
Oponentský posudok doc. KubíčkováE. Kaliariková10.07.201810.07.2018
Žiadosť o habilitačné konanieE. Kaliariková22.06.201822.06.2018
Profesijný životopisE. Kaliariková04.05.201804.05.2018
Rozhodnutie VR FEM SPU v NitreE. Kaliariková03.05.201803.05.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
Publikačná činnosť