Folder Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 14).

1-10

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Príloha č.6 Stavebné povolenie na výstavbu predmetu zákazky
P. Štefeková
05/23/2018
05/23/2018
Príloha č.5h Súhrnná technická správa pergola SPU
05/23/201805/23/2018
Príloha č.5g Situácia pergola SPU-Model
05/23/2018
05/23/2018
Próloha č.5f Pohľady
P. Štefeková
05/23/2018
05/23/2018
Príloha č.5e Pôdorys krovu
05/23/201805/23/2018
Príloha č.5d Zvislý rez A-AP. Štefeková
05/23/2018
05/23/2018
Príloha č.5c Pôdorys I NP
05/23/2018
05/23/2018
Príloha č.5b Pôdorys základov
05/23/2018
05/23/2018
Príloha č.5a Situácia č.1
P. Štefeková
05/23/2018
05/23/2018
Príloha č.4 Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo výzve
05/23/2018
05/23/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.