Folder Záverečné práce

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Záverečné práce.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 8 of 8).

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
DisplayAttachment
Smernica o ZaHP
02/29/2012
02/21/2020
Dôležitý oznam
05/31/201202/03/2020
Šablóna v anglickom jazyku12/04/201206/17/2019
Zber, vkladanie, odovzdávanie, zverejňovanie prác
M. Granátová02/29/2012
03/20/2019
Šablóna v slovenskom jazyku
03/01/2012
10/25/2016
Plagiátorstvo na WWW
02/16/2012
10/25/2016
Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 v anglickom jazyku
03/07/2013
03/07/2013
Záverečné práce v UIS
02/29/201202/15/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Prílohy