Folder Záverečné práce

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Záverečné práce.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 10).

Name
Comments
Entered by
Document dateModifications
Display
Attachment
Informácie k bezodplatnému citovaniu noriem STNM. Granátová05/29/202005/29/2020
Zoznam noriem STNM. Granátová
05/29/2020
05/29/2020
Smernica o ZaHP02/29/201202/21/2020
Dôležitý oznam
M. Granátová05/31/201202/03/2020
Šablóna v anglickom jazyku
12/04/2012
06/17/2019
Zber, vkladanie, odovzdávanie, zverejňovanie prácM. Granátová02/29/2012
03/20/2019
Šablóna v slovenskom jazyku
03/01/2012
10/25/2016
Plagiátorstvo na WWW
M. Granátová02/16/2012
10/25/2016
Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 v anglickom jazyku
03/07/2013
03/07/2013
Záverečné práce v UIS
02/29/2012
02/15/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Prílohy