Priečinok Záverečné práce

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Záverečné práce.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Informácie k bezodplatnému citovaniu noriem STN
M. Granátová29.05.202029.05.2020
Zoznam noriem STNM. Granátová
29.05.2020
29.05.2020
Smernica o ZaHP29.02.2012
21.02.2020
Dôležitý oznam
31.05.2012
03.02.2020
Šablóna v anglickom jazykuM. Granátová04.12.201217.06.2019
Zber, vkladanie, odovzdávanie, zverejňovanie prác
29.02.201220.03.2019
Šablóna v slovenskom jazykuM. Granátová01.03.2012
25.10.2016
Plagiátorstvo na WWWM. Granátová
16.02.2012
25.10.2016
Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 v anglickom jazyku
M. Granátová
07.03.2013
07.03.2013
Záverečné práce v UIS
29.02.2012
15.02.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Prílohy