Priečinok Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre - opakovaná výzva

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre - opakovaná výzva.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10 11-14

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.5c Pôdorys I NP
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.1 Výkaz výmer
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.2 Návrh ma plnenie kritérií
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.3 Zmluva o dielo
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.4 Čestné vyhlásenie26.06.201826.06.2018
Príloha č.5a
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.5b
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.5dP. Štefeková26.06.201826.06.2018
Príloha č.5e
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.5f
P. Štefeková
26.06.2018
26.06.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.