Folder tlacove materialy

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder tlacove materialy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 52).

1-10
...

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
Display
Attachment
CODANET - Spájanie dunajských susedov cestou kultúry - formular
04/14/2020
04/14/2020
CODANET - Spájanie dunajských susedov cestou kultúry - výzva
L. Záhoráková
04/14/2020
04/14/2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)
04/01/2020
04/01/2020
Upravený harmonogram výučby na ak. rok 2019/2020
03/26/2020
03/26/2020
Opatrenie , Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
03/23/2020
03/23/2020
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
L. Záhoráková
03/05/2020
03/05/2020
Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov: Manažment pacientov so suspektnou alebo potvrdenou infekciou COVID 19
03/03/2020
03/03/2020
Cestovné odporúčanie: výskyt nového koronavírusu 2019-NCoV
03/03/202003/03/2020
Zdravie vo vašich rukách
L. Záhoráková03/03/2020
03/03/2020
Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence
03/03/2020
03/03/2020


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.