Priečinok Doplňkové materiály

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Doplňkové materiály.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Metody predmetu
Vzorec pre ECTS label
10.11.2016
10.11.2016
Ukázka eLearningové opory
Ukázka eLearningové opory vytvoře...M. Tyllich16.08.2011
16.08.2011
Šablona pro tvorbu části e-opor v MS Office Word 2007
Pomocí šablony lze vytvářet jedno...
M. Tyllich16.08.2011
16.08.2011
Šablona pro tvorbu e-opor v MS Office Word 2007
Pomocí šablony lze vytvářet eLear...M. Tyllich
16.08.2011
16.08.2011


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.