Folder Dokumenty AS FEM SPU v Nitre

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Dokumenty AS FEM SPU v Nitre.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Zásady voľby kandidáta na dekana FEM - 10.12.2019
Zásady voľby kandidáta na dekana ...
Ľ. Šemeláková12/10/201912/10/2019
Rokovací poriadok AS FEM - 10.12.2019
AS FEM SPU v Nitre schválil Rokov...Ľ. Šemeláková12/10/201912/10/2019
Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FEM Ľ. Šemeláková11/11/201509/04/2018
Organizačné zabezpečenie priebehu doplňujúcich volieb kandidátov do AS SPU v Nitre – študentskej časti akademickej obce FEMĽ. Šemeláková12/15/2015
09/04/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

Name
Enter folder
Archív