Folder Dokumenty AS FEM SPU v Nitre

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Dokumenty AS FEM SPU v Nitre.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FEM Ľ. Šemeláková11/11/201509/04/2018
Organizačné zabezpečenie priebehu doplňujúcich volieb kandidátov do AS SPU v Nitre – študentskej časti akademickej obce FEMĽ. Šemeláková12/15/201509/04/2018
Zásady voľby dekana FEM - 7.11.2014Ľ. Šemeláková11/07/201409/04/2018
Zásady volieb do AS FEM - 23. 9. 2014Ľ. Šemeláková09/23/201409/04/2018
Rokovaci poriadok AS FEM - 30.6.2014Ľ. Šemeláková06/30/201409/04/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.