Priečinok Dokumenty AS FEM SPU v Nitre

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty AS FEM SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziť
Príloha
Zásady voľby kandidáta na dekana FEM - 10.12.2019
Zásady voľby kandidáta na dekana ...Ľ. Šemeláková
10.12.2019
10.12.2019
Rokovací poriadok AS FEM - 10.12.2019
AS FEM SPU v Nitre schválil Rokov...
Ľ. Šemeláková
10.12.2019
10.12.2019
Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FEM
11.11.2015
04.09.2018
Organizačné zabezpečenie priebehu doplňujúcich volieb kandidátov do AS SPU v Nitre – študentskej časti akademickej obce FEM
15.12.2015
04.09.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Archív