Priečinok Rekonštrukcia vstupného schodiska do ŠD A.Bernoláka

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Rekonštrukcia vstupného schodiska do ŠD A.Bernoláka.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 22).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo
11.09.2018
11.09.2018
Príloha č.5 Projektová dokumentácia
časť F PD
A. Kentošová
11.09.2018
11.09.2018
Príloha č.5 Projektová dokumentácia
časť F PD
11.09.2018
11.09.2018
Príloha č.5 Projektová dokumentácia
časť E PD Pôdorys schodiska
A. Kentošová
11.09.2018
11.09.2018
Príloha č.5 Projektová dokumentáciačasť E PD RozvádzačA. Kentošová11.09.2018
11.09.2018
Príloha č.5 Projektová dokumentácia
časť E PD Technická správa a prot...
A. Kentošová11.09.201811.09.2018
Príloha č.5 Projektová dokumentácia
časť E PD Obálka
A. Kentošová11.09.201811.09.2018
Príloha č.5 Projektová dokumentáciačasť E PD 11.09.201811.09.2018
Príloha č.5 Projektová dokumentácia
časť E PD
A. Kentošová
11.09.2018
11.09.2018
Príloha č.5 Projektová dokumentáciačasť E PD A. Kentošová11.09.201811.09.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.