Folder Nákladné motorové vozidlo k praktickej výučbe študentov SPU v Nitre

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Nákladné motorové vozidlo k praktickej výučbe študentov SPU v Nitre.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

Name
Comments
Entered by
Document dateModifications
Display
Attachment
Príloha č. 4 Návrh Kúpnej zmluvy
A. Kentošová10/02/2018
10/02/2018
Príloha č.3 Vyhlásenie o súhlase s OP
10/02/201810/02/2018
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritériíA. Kentošová
10/02/2018
10/02/2018
Výzva na predloženie ponuky + Príloha č.1
10/02/2018
10/02/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.