Folder Web aplikácia na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele - Zákazka zrušená

Document tree   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Web aplikácia na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele - Zákazka zrušená .

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
Display
Attachment
Oznámenie o zrušení VO
10/25/2018
10/25/2018
nothing
Oznámenie o zrušení VO
10/25/2018
10/25/2018
Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo
10/18/201810/18/2018
Príloha č.3 Vyhlásenie o súhlase s OP
10/18/2018
10/18/2018
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
10/18/2018
10/18/2018
Príloha č.1 Špecifikácia ceny a predmetu plnenia
10/18/2018
10/18/2018
Výzva na predloženie ponuky
A. Kentošová
10/18/2018
10/18/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.