Priečinok Vytvorenie web aplikácie na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele z bázy dát

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vytvorenie web aplikácie na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele z bázy dát.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.4
26.10.2018
26.10.2018
Príloha č.3
A. Kentošová26.10.201826.10.2018
Príloha č.226.10.201826.10.2018
Príloha č.1A. Kentošová
26.10.2018
26.10.2018
Výzva na predloženie ponuky
26.10.2018
26.10.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.