Folder Poistenie majetku z projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Poistenie majetku z projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritériíA. Kentošová11/09/201811/09/2018
Príloha č.2 Stanovenie cenyA. Kentošová11/09/201811/09/2018
Príloha č.1-A až 1-I _ Zoznam technického zhodnotenia nehnuteľného majetku a rozpis hnuteľného majetku a nehmotného majetkuA. Kentošová11/09/201811/09/2018
Príloha č.1 Podrobné vymedzenie predmetu zákazkyA. Kentošová11/09/201811/09/2018
Výzva na predkladanie ponúkA. Kentošová11/09/201811/09/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.