Priečinok Ing. Ivan Holúbek, PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Ivan Holúbek, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Dekrét
25.04.201925.04.2019
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre zo dňa 9.4.2019
11.04.2019
11.04.2019
Prezenčná listina z VR FEM SPU v Nitre zo dňa 9.4.2019
10.04.2019
10.04.2019
Návrh na udelenie titulu docent
E. Kaliariková
10.04.2019
10.04.2019
Oponentský posudok prof. Kabát
19.02.201919.02.2019
Oponentský posudok doc. Buday
12.02.2019
11.03.2019
Oponentský posudok doc. Kotulič
12.02.2019
12.02.2019
Vedecko-pedagogická charakteristika22.01.201922.01.2019
Citácie
22.01.2019
22.01.2019
Publikačná činnosťE. Kaliariková
22.01.2019
22.01.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.