Priečinok Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Zuzana Vincúrová, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 15).

1-10 11-15

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
E. Kaliariková
25.04.2019
25.04.2019
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre zo dňa 9.4.2019
E. Kaliariková
11.04.2019
11.04.2019
Prezenčná listina z VR FEM SPU v Nitre zo dňa 9.4.2019
10.04.2019
10.04.2019
Návrh na udelenie titulu docent
10.04.2019
10.04.2019
Oponentský posudok prof. Hittmár
22.02.2019
22.02.2019
Oponentský posudok prof. Gurčík
E. Kaliariková
22.02.2019
22.02.2019
Oponentský posudok prof. Brezina
30.01.201930.01.2019
Citácie
25.01.2019
25.01.2019
Publikačná činnosť 2E. Kaliariková25.01.201925.01.2019
Publikačná činnosť 1
E. Kaliariková25.01.201925.01.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.