Priečinok ,Oprava sociálnych zariadeni v budove BZ FZKI SPU v Nitre

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku ,Oprava sociálnych zariadeni v budove BZ FZKI SPU v Nitre .

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.4 Súhlas s OP
12.12.2018
12.12.2018
Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo
12.12.201812.12.2018
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
12.12.2018
12.12.2018
Príloha č.1 Výkaz výmer
12.12.2018
12.12.2018
Výzva na predkladanie ponúkA. Kentošová12.12.201812.12.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.