Folder Výberové konanie

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Výberové konanie.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 6 of 6).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Výberové konanie na obsadenie miesta vedeckovýskumného zamestnanca vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitrevedeckovýskumný zamestnanecZ. Bélaiová01/23/202001/23/2020
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa-odborného asistenta, Katedra ekonomiky, FEM SPU v Nitreodborný asistentĽ. Plesníková01/23/202001/23/2020
Výberové konanie na obsadenie 3 funkcií profesorov na Katedre pedológie a geológie, na Katedre výživy zvierat a na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v NitreprofesoriD. Kováčová01/20/202001/20/2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie docent na Katedre ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v NitredocentD. Kováčová01/20/202001/20/2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta v oblasti vzdelávania a vedy "Ekonómia a manažment" na Katedre regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v NitredocentD. Kováčová01/14/202001/14/2020
Všeobecné kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov, docentov a odborných asistentov na SPU v NitreD. Kováčová05/26/201505/26/2015


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.