Folder Výberové konanie

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Výberové konanie.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 18).

1-10 11-18

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedru udržateľného poľnohospodárstva a herbológie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v NitredocentD. Kováčová11/12/201811/12/2018
Výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov na pracoviská Technickej fakulty SPU v Nitre vedúci zamestnanciD. Kováčová11/12/201811/12/2018
Výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest profesorov na Katedru agrochémie a výživy rastlín a na Katedru veterinárskych disciplín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v NitreprofesorD. Kováčová11/12/201811/12/2018
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru veterinárskych disciplín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitreodborný asistentD. Kováčová11/12/201811/12/2018
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru genetiky a plemenárskej biológie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitreodborný asistentD. Kováčová11/12/201811/12/2018
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru rastlinnej výroby Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitreodborný asistentD. Kováčová11/12/201811/12/2018
Výberové konanie na obsadenie miesta vedecko-výskumného zamestnanca na Katedru fyziológie rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitrevedecko-výskumný zamestnanecD. Kováčová11/12/201811/12/2018
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca na Katedru biometeorológie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitrevedúci katedryD. Kováčová11/06/201811/06/2018
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedre strojov a výrobných biosystémov Technická fakulta SPU v Nitrefunkčné miesto docentM. Fusatá10/29/201810/29/2018
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre kvality a strojárskych technológií Technická fakulta SPU v Nitreodborný asistentM. Fusatá10/29/201810/29/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.