Folder Výberové konanie

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Výberové konanie.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 3 of 3).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, Katedra verejnej správy, FEŠRR SPU v Nitrevedúci zamestnanecĽ. Plesníková11/18/201911/18/2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa-odborného asistenta, Katedra manažmentu, FEM SPU v Nitre odborný asistentĽ. Plesníková11/18/201911/18/2019
Všeobecné kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov, docentov a odborných asistentov na SPU v NitreD. Kováčová05/26/201505/26/2015


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.