Folder Výberové konanie

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Výberové konanie.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 28).

1-10 11-20 21-28

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa-odborného asistenta, Katedra chémie, FBP SPU v Nitreodborný asistentĽ. Plesníková06/10/201906/10/2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na KBZ FZKI SPU v Nitreodborný asistentiD. Kováčová06/10/201906/10/2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na KZKA FZKI SPU v Nitreodborný asistentiD. Kováčová06/10/201906/10/2019
Výberové konanie na obsadenie 2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na KKPPÚ FZKI SPU v Nitreodborní asistentiD. Kováčová06/10/201906/10/2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa-odborného asistenta, Katedra jazykov, FEM SPU v Nitreodborný asistentĽ. Plesníková06/07/201906/07/2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa-odborného asistenta,Katedra marketingu a obchodu,FEM SPU v Nitreodborný asistentĽ. Plesníková06/07/201906/07/2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa-odborného asistenta, Katedra účtovníctva,FEM SPU v Nitreodborný asistentĽ. Plesníková06/07/201906/07/2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa-odborného asistenta,Katedra informatiky,FEM SPU v Nitreodborný asistentĽ. Plesníková06/07/201906/07/2019
Výberové konanie na obsadenie miesta samostatného vedeckovýskumného zamestnanca , KFŽ, FBP SPU v Nitresamostatný vedeckovýskumný zamest...M. Fusatá06/07/201906/07/2019
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent, Katedra informatiky, FEM SPU v NitredocentĽ. Plesníková06/07/201906/07/2019


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.