Priečinok Výberové konanie

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Výberové konanie.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov Rektorátu SPU v Nitre
Vedúci Útvaru mzdovej učtárne a v...05.08.2020
05.08.2020
Všeobecné kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov, docentov a odborných asistentov na SPU v Nitre26.05.2015
26.05.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.