Folder Verejné obstarávanie

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Verejné obstarávanie.

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

Name
Comments
Entered by
Document dateModifications
Display
Attachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 6 of 6).

NameEnter folder
Výzvy k zákazkám podľa § 9 ods. 9
Podprahové zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Nadlimitné zákazky