Priečinok Verejné obstarávanie

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Verejné obstarávanie.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 6 z 6).

Názov
Vstup do priečinka
Výzvy k zákazkám podľa § 9 ods. 9
Podprahové zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Nadlimitné zákazky