Folder Verejné obchodné súťaže

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Verejné obchodné súťaže.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 21).

1-10 11-20 21

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetu pod aulou budovy rektorátu SPU v NitreSlovenská poľnohospodárska univer...M. Žigrai03/28/201803/28/2018
súťažné podklady k OVS_3_2017_SPU_nájom bufetu v ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre 5.6.2017M. Žigrai06/05/201706/05/2017
súťažné podklady k OVS_2_2017_SPU_nájom bufetu v pavilóne S FEM SPU v Nitre 5.6.2017M. Žigrai06/05/201706/05/2017
súťažné podklady k VOS - dočasný nájom nehnuteľného majetku- pozemkyVOS/01/2017/SPUM. Žigrai03/08/201703/08/2017
Kúpna zmluva - príloha 1- odpredaj pozemkuJ. Sochorová09/30/201609/30/2016
ovs- predaj pozemkuJ. Sochorová09/30/201609/30/2016
Energetický štítok ŠD PoľnohospodárJ. Sochorová07/29/201607/29/2016
Dodatok č.1 k pokynom OVS k.ú.Chrenová-ŠD PoľnohospodárJ. Sochorová07/29/201607/29/2016
Pokyny k obchodnej verejnej súťaži na prenájom bufetu SPU v Nitre vyhlásenej vna www.avizo.skJ. Sochorová07/22/201607/22/2016
Pokyny k obchodno verejnej súťaži na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku v kat.úz.Chrenová-ŠD Poľnohospodár nehnuteľnéhoJ. Sochorová07/15/201607/15/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

NameEnter folder
Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetov SPU v Nitre - opakovaná
Súťažné podklady k VOS na prenájom bufetov SPU v Nitre