Priečinok IPA

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku IPA.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
IPA výzva máj 2013
17.05.2013
17.05.2013
Charakteristika nástroja predvstupovej pomoci
08.06.2012
13.08.2012
Prezentácia IPA pripravované projekty 2013
Prezentácia s pripravovanými, ešt...G. Slivinská23.07.2012
23.07.2012
Twinning project pipelineG. Slivinská
08.06.2012
08.06.2012
IPA jun 2012
G. Slivinská
08.06.2012
08.06.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.