Priečinok Erasmus - studium - dokumenty

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Erasmus - studium - dokumenty.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Erasmus - štúdium - prihláška
24.07.2012
15.07.2013
Erasmus - Pravidlá mobility - štúdium 13-14
K. Čiefová24.07.2012
15.07.2013
Erasmus - studium - bilateralne dohodyM. Baková
26.07.2012
31.01.2013
Erasmus - Learning Agreement
M. Baková
24.07.2012
26.07.2012
Erasmus - Účel pobytu
M. Baková24.07.2012
24.07.2012
Erasmus - Studium_letak
M. Baková
24.07.2012
24.07.2012
Erasmus - certifikat-vzor studium24.07.2012
24.07.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Výsledky výberových konaní - Erasmus štúdium