Folder Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému s názvom Register vysokých škôl

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému s názvom Register vysokých škôl.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

Name
CommentsEntered by
Document date
ModificationsDisplayAttachment
Výzva na predkladanie ponúk
A. Kentošová03/22/201903/22/2019
Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo
A. Kentošová03/22/2019
03/22/2019
Príloha č.2 Vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami
A. Kentošová03/22/2019
03/22/2019
Príloha č.1 Formulár cenovej ponuky
03/22/2019
03/22/2019


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.