Priečinok Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému s názvom Register vysokých škôl

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému s názvom Register vysokých škôl.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Výzva na predkladanie ponúk
22.03.2019
22.03.2019
Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo
A. Kentošová22.03.2019
22.03.2019
Príloha č.2 Vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami
A. Kentošová
22.03.2019
22.03.2019
Príloha č.1 Formulár cenovej ponuky
A. Kentošová
22.03.2019
22.03.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.