Priečinok Dodávka nábytku pre ŠD Mladosť

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dodávka nábytku pre ŠD Mladosť.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.1 Technická špecifikácia a formulár cenovej ponuky
20.05.201920.05.2019
Príloha č.4 Návrh Kúpnej zmluvy
A. Kentošová
20.05.2019
20.05.2019
Výzva na predkladanie ponúk
20.05.201920.05.2019
Prílohy č.2,3,5
Príloha č.2 Návrh na plnenie krit...A. Kentošová
20.05.2019
20.05.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.