Folder Pracovná zdravotná služba pre SPU v Nitre

Document tree   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Pracovná zdravotná služba pre SPU v Nitre.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

NameCommentsEntered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Príloha č.5 Návrh Zmluvy o poskytovaní PZS
06/13/2019
06/13/2019
Prílohy č. 2-4
A. Kentošová06/13/2019
06/13/2019
Príloha č.1 Formulár cenovej ponuky
06/13/2019
06/13/2019
Výzva na predkladanie ponúkA. Kentošová06/13/201906/13/2019


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.