Priečinok Oprava predizolovaného rozvodu v zemi

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Oprava predizolovaného rozvodu v zemi.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo
A. Kentošová30.07.2019
30.07.2019
Prílohy č.2,3,5Príloha č.2 - Návrh na plnenie kr...A. Kentošová30.07.2019
30.07.2019
Príloha č.1 Výkaz výmer
A. Kentošová30.07.2019
30.07.2019
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2019
30.07.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.