Priečinok Žitňanský Ján Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Žitňanský Ján Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
DekrétJ. Bacskorová
07.03.2017
07.03.2017
Výpis z VR
24.04.2015
24.04.2015
Hodnotiaca správa
J. Bacskorová
21.04.2015
21.04.2015
VR prezenčka
J. Bacskorová
20.04.2015
20.04.2015
Životopis
09.03.2015
09.03.2015
Oponent prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.J. Bacskorová12.02.2015
12.02.2015
Oponent prof. Ing. P. Cyrus, CSc.
J. Bacskorová
10.02.2015
10.02.2015
Oponent doc. Ing. M. Kadnár, PhD.
J. Bacskorová03.02.2015
03.02.2015
Kritériá
01.12.2014
01.12.2014
Komisia a oponenti
01.12.2014
01.12.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.