Priečinok Dado Miroslav Ing., PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dado Miroslav Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
J. Bacskorová
07.03.2017
07.03.2017
Prezenčná listina VR TF
03.03.2017
03.03.2017
Výpis z VR
25.11.201425.11.2014
Hodnotiaca správa
25.11.2014
25.11.2014
Plnenie kritérií
J. Bacskorová24.11.2014
24.11.2014
Životopis
J. Bacskorová
24.10.2014
24.10.2014
Súhlas dotknutej osoby
14.10.2014
14.10.2014
Žiadosť o habilitáciu za docenta
J. Bacskorová
14.10.2014
14.10.2014
Posudok prof. Ing. J. Hrubec, CSc.
J. Bacskorová16.09.201416.09.2014
Posudok prof. Ing. E. Lumnitzer, PhD.
17.06.2014
17.06.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.