Priečinok Krilek Jozef Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Krilek Jozef Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

Názov
KomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Dekrét07.03.201707.03.2017
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
J. Bacskorová28.02.2017
28.02.2017
Prezenčná listina VR
14.11.2016
14.11.2016
Hodnotiaca správaJ. Bacskorová
14.11.2016
14.11.2016
Výpis z VR
14.11.201614.11.2016
Oponent prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
24.06.2016
24.06.2016
Oponent doc. Ing. Pavel Beňo,PhD.
16.06.2016
16.06.2016
Oponet prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
J. Bacskorová16.06.201616.06.2016
Životopis
09.05.2016
09.05.2016
Súhlas dotknutej osobyJ. Bacskorová09.05.201609.05.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.