Priečinok Hujo Ľubomír Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Hujo Ľubomír Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
J. Bacskorová11.12.2017
11.12.2017
Výpis z VR
J. Bacskorová24.11.2017
24.11.2017
Hodnotiaca správa
22.11.2017
22.11.2017
Prezenčná listina VR
22.11.201722.11.2017
Stanovisko habilitačnej komisie
J. Bacskorová
05.10.2017
05.10.2017
Oponent doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
25.07.2017
25.07.2017
Oponent prof. Ing. Alexej Chovanec,CSc.
06.07.2017
06.07.2017
Oponent prof. Ing. Anton Žikla, CSc.J. Bacskorová
29.06.2017
29.06.2017
Návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov
18.04.2017
18.04.2017
Kritériá na habilitačné konanie
J. Bacskorová18.04.2017
18.04.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.