Priečinok Olejár Martin Ing., PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Olejár Martin Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Dekrét
07.05.2018
07.05.2018
Výpis z VR TF
J. Bacskorová23.04.2018
23.04.2018
Prezenčná listina VR TF
19.04.201819.04.2018
Hodnotiaca správa
19.04.2018
19.04.2018
Stanovisko habilitačnej komisie
19.04.2018
19.04.2018
Oponent prof. Ing. R. Adamovský, DrSc.
J. Bacskorová
23.01.2018
23.01.2018
Oponent doc. Ing. P. Beňo, PhD.
J. Bacskorová23.01.201823.01.2018
Oponent prof. Ing. V. Rataj, PhD.
J. Bacskorová
22.01.2018
22.01.2018
Žvotopis
30.11.2017
30.11.2017
Súhlas dotknutej osoby30.11.201730.11.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.