Priečinok Čičo Peter Doc. Ing., PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Čičo Peter Doc. Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Informácia zo zasadnutia VR TF
08.03.201708.03.2017
Prezenčná listina VR TF
J. Bacskorová
08.03.2017
08.03.2017
Výpis z VR
J. Bacskorová16.12.2014
16.12.2014
Inauguračný záznam
J. Bacskorová
16.12.2014
16.12.2014
Profesný životopis
24.10.2014
24.10.2014
Žiadosť o vymenovanie za profesoraJ. Bacskorová
14.10.2014
14.10.2014
Súhlas dotknutej osoby
14.10.2014
14.10.2014
Oponentský posudok prof. Ing. L. Nozdrovický, PhD.
J. Bacskorová25.06.2014
25.06.2014
Oponentský posudok prof. Ing. J. Posta, CSc.
12.06.201412.06.2014
Posudok prof. Ing. E. Gondár, PhD.04.06.201404.06.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.