Priečinok Korenko Maroš Doc. Ing., PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Korenko Maroš Doc. Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Prezenčná listina VR SPU v Nitre
06.03.2017
06.03.2017
Výpis zo zasadnutia VR SPU v Nitre
J. Bacskorová
06.03.2017
06.03.2017
Výpis z VR
23.11.2015
23.11.2015
Hodnotiaca správa
23.11.2015
23.11.2015
Zloženie VR TF
J. Bacskorová
20.11.2015
20.11.2015
Oponent Dr.h.c.mult.prof. Ing. Juraj Siany, DrSc.J. Bacskorová
06.10.2015
06.10.2015
Oponent prof. Ing. J. Jurman, CSc.
06.07.2015
06.07.2015
Oponent Dr.h.c. prof. Ing. V. Kročko, CSc.
11.06.2015
11.06.2015
Návrh na započatie vymenúvacieho konania
J. Bacskorová21.04.201521.04.2015
Súhlas dotknutej osoby21.04.201521.04.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.