Priečinok Jobbágy Ján Doc. Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Jobbágy Ján Doc. Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 15).

1-10

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Prezenčná listina VR SPU
19.12.2019
19.12.2019
Výpis uznesenia VR SPU
19.12.2019
19.12.2019
Výpis uznesenia VR TF
28.11.2019
28.11.2019
Prezenčná listina VR
J. Bacskorová26.11.201926.11.2019
Návrh inauguračnej komisie
J. Bacskorová22.11.201922.11.2019
Doplnenie údajov
12.09.2019
12.09.2019
Stanovisko inauguračnej komisie
26.08.2019
26.08.2019
Životopis - Prílohy
23.07.2019
23.07.2019
Oponent prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.J. Bacskorová
13.06.2019
13.06.2019
Oponent prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
04.06.201904.06.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.