Priečinok Poráčová Janka, doc., MVDr., PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Poráčová Janka, doc., MVDr., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zverejnenie vymenúvacieho konania
E. Piecková
01.12.2014
03.03.2017
Prezenčná listina VR SPU 06.05.2015
20.05.2015
02.03.2017
Prezenčná listina VR FBP 23.04.2015E. Piecková24.04.201501.03.2017
OP MalachovaN. Lukáč17.02.2015
17.02.2015
OP Eliasova
N. Lukáč
17.02.2015
17.02.2015
OP Faixova17.02.2015
17.02.2015
OP KovacikN. Lukáč17.02.2015
17.02.2015
Zoznam publikovaných prác a citácií
N. Lukáč
01.12.2014
01.12.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.