Priečinok Capcarová Marcela, doc., Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Capcarová Marcela, doc., Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zverejnenie vymenúvacieho konania
E. Piecková20.04.201617.01.2018
Prezenčná listina VR SPU 30.11.2016
30.11.2016
01.03.2017
Zoznam publikovaných prác a citácií
20.04.2016
23.11.2016
Prezenčná listina VR FBP 15.11.2016
E. Piecková
21.11.2016
21.11.2016
OP_Bires
E. Piecková19.09.2016
19.09.2016
OP_Hetenyi
03.08.2016
03.08.2016
OP_Kracmar
11.07.201611.07.2016
OP_Golian
11.07.201611.07.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.