Folder Projektová dokumentácia - Kreatívne centrum - Zákazka zrušená

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Projektová dokumentácia - Kreatívne centrum - Zákazka zrušená.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 8 of 8).

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Oznámenie o zrušení VO
J. Spaček
11/19/2019
11/19/2019
výkres_4.NP
11/13/201911/13/2019
výkres_3.NP
J. Spaček11/13/201911/13/2019
výkres_2.NP J. Spaček
11/13/2019
11/13/2019
výkres_1.NP
J. Spaček
11/13/2019
11/13/2019
cenová ponuka (vzor)
11/13/2019
11/13/2019
opis predmetu zákazky
11/13/2019
11/13/2019
Výzva na predkladanie ponúk_Projektová dokumentácia-Kreatívne centrumVýzva na predkladanie ponúk11/13/201911/13/2019


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.