Priečinok Projektová dokumentácia - Kreatívne centrum - Zákazka zrušená

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Projektová dokumentácia - Kreatívne centrum - Zákazka zrušená.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Oznámenie o zrušení VO
J. Spaček19.11.2019
19.11.2019
výkres_4.NP
13.11.2019
13.11.2019
výkres_3.NP
J. Spaček13.11.2019
13.11.2019
výkres_2.NP J. Spaček13.11.2019
13.11.2019
výkres_1.NP
J. Spaček
13.11.2019
13.11.2019
cenová ponuka (vzor)
J. Spaček
13.11.2019
13.11.2019
opis predmetu zákazky
13.11.2019
13.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk_Projektová dokumentácia-Kreatívne centrumVýzva na predkladanie ponúkJ. Spaček13.11.2019
13.11.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.