Priečinok doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Výpis zo zasadnutia VR FEM SPU dňa 9.7.2020
20.07.202020.07.2020
Prezenčná listina z VR FEM SPU v Nitre zo dňa 9.7.2020
15.07.202015.07.2020
Návrh na vymenovanie za profesorkuE. Kaliariková
15.07.2020
15.07.2020
Oponentský posudok prof. Čechura
05.03.2020
18.05.2020
Oponentský posudok prof. Bartová26.02.2020
26.02.2020
Oponentský posudok prof. Horváth
25.02.2020
25.02.2020
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre zo dňa 19.11.2019
20.11.2019
20.11.2019
Profesijný životopis
20.11.2019
20.11.2019
Žiadosť o vymenovanie za profesora
E. Kaliariková
20.11.2019
20.11.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.