Priečinok Ing. Rudolf Abrahám, PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Rudolf Abrahám, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Stanovisko habilitačnej komisie
14.02.2020
02.03.2020
Oponent prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
J. Bacskorová
05.02.2020
05.02.2020
oponent doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
J. Bacskorová
05.02.2020
05.02.2020
Oponent prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
27.01.2020
27.01.2020
Zverejnenie habilitačného konania
J. Bacskorová
22.11.2019
22.11.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.